Alles over een uitvaart in Amstelveen

Palliatieve zorg Amstelveen

Wanneer iemand ongeneeslijk ziek is zal de zorg veranderen. De zorg is niet alleen van medische aard maar bestaat onder andere ook uit geestelijke ondersteuning en als het nodig is ook ondersteuning in het huishouden. Palliatieve zorg is er ook voor mensen die een naaste hebben die ongeneeslijk ziek is. Palliatieve zorg wordt ook wel ‘totale zorg’ genoemd omdat het zorg is voor zowel lichaam als geest.

Als iemand van de specialist in het ziekenhuis krijgt te horen dat er geen behandeling meer mogelijk is dan heeft dat natuurlijk een enorme impact op zowel de patiënt als de dierbaren. Hoe iemand reageert op het slechte nieuws verschilt per persoon. Sommige mensen laten het gelaten over zich heen komen terwijl anderen boos worden of heel emotioneel.

Het streven is om iemand in zijn of haar laatste levensfase een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. Daarom is palliatieve zorg zo divers want mensen hebben in deze fase van hun leven vaak verschillende soorten hulp nodig. Zo kan iemand bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij het doen van boodschappen of het onderhouden van het huishouden. Soms kan al deze zorg worden geboden door iemand uit de eigen omgeving (mantelzorg) maar het kan ook zijn dat deze zorg (deels) wordt geboden door professionals of vrijwilligers. Dat telt ook voor geestelijke ondersteuning. Iemand die weet dat hij of zij ongeneeslijk ziek is kan vragen of angsten hebben voor de dood of voor pijn in de laatste levensfase. Daarom wordt geestelijke hulp aangeboden. Voor mensen die tot een geloofsgemeenschap behoren kan deze hulp vaak worden verleend door bijvoorbeeld de dominee, pastoor of imam. Maar het is ook mogelijk om hulp te krijgen van bijvoorbeeld een psycholoog. In Amstelveen zijn diverse organisaties actief die palliatieve zorg aanbieden.

Palliatieve zorg Ziekenhuis Amstelland

Ziekenhuis Amstelland (ZHA) biedt patiënten die niet meer kunnen genezen ondersteuning op het gebied van palliatieve zorg. De zorg bestaat uit verschillende zaken waaronder de zogenaamde supportive care (ondersteunende zorg). Hier ligt de nadruk op het bestrijden van klachten die het gevolg zijn van de ziekte. Denk bijvoorbeeld aan pijnbestrijding.

Het ziekenhuis vindt het belangrijk dat de zorg tussen de verschillende aanbieders heel goed op elkaar wordt afgestemd. Daarom is het ziekenhuis ook aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg. Het streven is dat er wordt samengewerkt met de thuiszorg en de huisarts. Dankzij die samenwerking kan men de beste behandeling samenstellen voor de patiënt.

Ziekenhuis Amstelland kan patiënten ook helpen bij het aanvragen van de zogenaamde indicatiestelling bij het CIZ. Deze indicatiestelling is van belang om te kunnen bepalen hoeveel zorg iemand kan krijgen. De indicatiestelling is ook nodig voor mensen die terminaal ziek zijn, maar niet thuis kunnen sterven. Zij kunnen hun laatste levensfase doorbrengen in een hospice in de regio.

Kijk voor meer informatie over palliatieve zorg van Ziekenhuis Amstelland op de website van het ziekenhuis.

Ziekenhuis Amstelland

Laan van de Helende Meesters 8
1186 AM Amstelveen
020-755 7000
www.ziekenhuisamstelland.nl

Netwerk Palliatieve Zorg Amstelland en Meerlanden

Op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg Amstelland en Meerlanden is een overzicht te zien van alle palliatieve zorgvoorzieningen in de regio Amstelland. Ook is er informatie te vinden over de diverse voorzieningen en organisaties te vinden. Kijk voor meer informatie op de
website Netwerk Palliatieve Zorg Amstelland en Meerlanden.

Thuiszorg Amstelveen

In Amstelveen kan gekozen worden uit diverse thuiszorg organisaties. Thuiszorg is de hulp die mensen thuis kunnen krijgen. Dit kan bestaan uit verzorging maar het kan ook gaan om hulp in de huishouding. Mensen kunnen in aanmerking komen voor thuiszorg als ze de beschikking hebben over de zogenaamde indicatiestelling van het CIZ. Die indicatiestelling bepaalt of en hoeveel hulp iemand kan krijgen. De huisarts of behandelend arts kan helpen bij het aanvragen van de indicatiestelling.

Thuiszorg moet voor een deel zelf worden betaald door de patiënt. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Denk dan aan het inkomen, leeftijd, samenstelling van het huishouden etc. De huishoudelijke hulp is onderdeel van de WMO en wordt geregeld door de gemeente Amstelveen.

De gemeente Amstelveen beschikt over het WMO Loket waar mensen terecht kunnen met vragen of voor aanvragen.

WMO Loket

Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR Amstelveen
tel: 020-540 49 11

Openingstijden loket:
Maandag 08:30 - 15:30
Dinsdag 08:30 - 15:30
Woensdag 08:30 - 15:30
Donderdag 08:30 - 16:30
Vrijdag 08:30 - 12:30

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Amstelveen.

Palliatieve unit Zonnehuis Amstelveen

Het Zonnehuis in Amstelveen heeft een speciale palliatieve unit voor mensen die niet thuis kunnen sterven. Er werken verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Op de bovenste afdeling van het Zonnehuis zijn zes kamers ingericht waar gasten de beschikking hebben over een eigen badkamer. Ook is er ruimte voor naasten om te kunnen overnachten bij hun dierbare.

Kijk voor meer informatie over de palliatieve unit op de website van Zonnehuis Amstelveen.

Zonnehuis Amstelveen

Groenelaan 9
1186 AA Amstelveen
020 426 5200
zonnehuisamstelveen@zhga.nl

Hospice

Een hospice is een huis waar terminaal zieken kunnen sterven als ze hun laatste levensfase niet thuis kunnen doorbrengen. In een hospice werken professionals samen met vrijwilligers en naasten van de patiënt. De meeste hospices spreken niet van patiënten maar van gasten. De gast krijgt een eigen kamer waar ruimte is om er ook spullen van thuis neer te zetten of aan de muur te hangen. Op die manier kan de kamer een vertrouwde omgeving zijn. Er werken zorgverleners die medische hulp kunnen bieden op onder andere het gebied van pijnbestrijding. Men doet er alles aan om de gast een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden in de korte tijd die er nog is. Om opgenomen te worden in een hospice moet iemand beschikken over een indicatiestelling van het CIZ. Mensen kunnen deze indicatiestelling zelf aanvragen, maar ze kunnen dit ook doen in overleg met bijvoorbeeld de huisarts, specialist of verpleegkundigen van het ziekenhuis.

Hospice in de regio Amstelveen

ThamerThuis
Kwakelsepad 2
1424AZ De Kwakel
Tel: 0297-540536

Joods Hospice Immanuel
Amstelveenseweg 665
1081 JD AMSTERDAM
Tel: 020 44 20 676

Johannes Hospitium De Ronde Venen
Kamgras 2
3648 HM Wilnis
Tel: 0297-230290

Hospice Bardo
Burgemeester Jansoniushof 11
2131 BM Hoofddorp
tel: 020 333 47 00

Hospice Kuria
Valeriusplein 6
1075 BG Amsterdam
Tel.: 020 679 07 97

Hospice Veerhuis
Vincent van Goghstraat 1-3
1072 KJ Amsterdam
Tel:020 671 36 81

Overlijden in Amstelveen melden?
Bel nu direct: 06 4897 4500