Alles over een uitvaart in Amstelveen

Eenzame uitvaart in Amstelveen

Het komt niet heel vaak voor maar soms overlijd ook in Amstelveen een inwoner die zo eenzaam is geweest dat er helemaal niemand is die de uitvaart kan of wil regelen. In dat geval zal de gemeente Amstelveen er voor zorgen dat de overledene toch een waardig afscheid krijgt.

De gemeente is verplicht om de uitvaart te regelen van eenzaam overleden Amstelvener. Dat staat beschreven in de Wet op de lijkbezorging. Sommige mensen zijn bij leven zo eenzaam geworden dat er nooit iemand op visite komt en dat ze ook zelf nergens heen gaan. Per persoon verschilt de reden van de eenzaamheid. De gemeente Amstelveen vindt het belangrijk dat iedereen recht heeft op een waardig afscheid.

Als de gemeente Amstelveen de uitvaart moet regelen dan zal men eerst gaan kijken of de overledene mogelijk iets van waarde nalaat waarvan men de uitvaart kan betalen. Als dat niet het geval is dan komt de uitvaart voor rekening van de gemeente tenzij er directe nabestaanden in het spel zijn.
Ambtenaren van de gemeente zullen in het huis van de overledene zoeken naar papieren waarop de overledene mogelijk zijn of haar uitvaartwensen heeft vastgelegd. Als dat het geval is zal men altijd de wens van de overledene volgen als het gaat om de keuze voor een begrafenis of een crematie. Is er niets vastgelegd dan krijgt de overledene een plek in een Algemeen graf op begraafplaats Zorgvlied.

Sobere plechtigheid

Doorgaans zal de gemeente er voor kiezen om er een sobere uitvaart van te maken. Dat doet men om de kosten van de uitvaart te beperken. Maar een sober afscheid is zeker geen onwaardig afscheid. Men zal er altijd voor zorgen dat er bijvoorbeeld ambtenaren of raadsleden aanwezig zijn bij de uitvaart. Op die manier zal geen Amstelvener helemaal zonder belangstellenden worden begraven.

Meestal wordt er bij een eenzame uitvaart een gedicht voorgelezen. Dit naar voorbeeld van de van oorsprong Amsterdamse de Stichting De Eenzame Uitvaart. Deze stichting heeft in verschillende steden een zogenaamde ‘poule des doods’ die bestaat uit dichters die op toerbeurt een gedicht maken voor een eenzaam overleden persoon. Dit gedicht dragen ze voor tijdens de uitvaart. Dankzij deze dichters is er ook voor eenzaam overleden mensen een persoonlijk woord tijdens de uitvaartplechtigheid.

Overlijden in Amstelveen melden?
Bel nu direct: 06 4897 4500